Tạo chữ bóng kính bằng photoshop

1.) mở 1 file mới kích thước lớn càng tốt , sau đó chọn một loại font chữ có nét lớn , sau đó gõ chữ vào vùng làm việc.
2.) Vào layer > layer Style > Blending Option... và lần lượt thiết lập các thuộc tính của layer style như sau :
* Drop Shadow

thiết kế logo thương hiệu


* Inner Glow

thiết kế logo thương hiệu

*Bevel and Emboss

thiết kế logo

* Contour

thiết kế logo

KẾT QUẢ

thiết kế logo

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
Submit Comment

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: