Tạo bóng đổ cho chữ photoshop

Với những thao tác hết sức đơn giản trong photoshop cho ta những ý đồ cực đẹp như chúng ta đang nhìn một text đứng trên lền trong suốt  - Mở một file mới với chế độ màu RGB
- Tô màu gradient từ xám đến trắng
- Bấm chọn T, nhập chữ Perspective.
- Trong bảng layers, drag layer chứa văn bản thả vào nút Create a new layer
- Bấm Ctrl + T, click nút chuột phải
- Chọn Flip Vertical từ menu này (hình 1)

thiết kế bao bì

- Chọn Layer - Rasterize - Type
- Bấm Ctrl + T, click nút chuột phải
- Chọn Perspective, click giữ handle điều chỉnh ở dưới (trái hoặc phải) và drag ra ngoài để tạo ra hiệu ứng phối cảnh (hình 2)
tạo bóng chữ
- Chọn Filter - Blur - Gaussain Blur, với thông số:
Radius: 2 (hình 3)

thiết kế bao bì

- Bấm chọn M để chọn công cụ Rectangular Marquee, drag vẽ một vùng chọn hình chữ nhật khoảng 1/3 phần cuối của bóng đổ
- Chọn Select - Feather, với thông số:
Feather Radius: 15
- Chọn Filter - Blur - Gaussain Blur, với thông số:
Radius: 3 (hình 4)

thiết kế bao bì thương hiệu

tạo bóng chữ
- Bấm Ctrl + D
- Bấm chọn M để chọn công cụ Rectangular Marquee, drag vẽ một vùng chọn hình chữ nhật khoảng 2/3 phần cuối của bóng đổ
- Chọn Select - Feather, với thông số:
Feather Radius: 15
- Chọn Filter - Blur - Gaussain Blur, với thông số:
Radius: 4 (hình 5)

thiết kế bao bì- Bấm Ctrl + D
- Trong bảng layers, chọn opacity của layer bóng đổ khoảng 50%
- Ta được kết quả như hình 6.

Comments

avatar cua cuon
+1
 
 
Không thấy hình bạn ơi
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
Submit Comment
Hủy
avatar tu rack crack
0
 
 
Thật đơn giản mà lại hiệu quả, thanks vì tut hay !
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
Submit Comment
Hủy
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
Submit Comment

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: