Tạo chữ 3D bằng Photoshop

Trong bài này tôi coppy 1 tool cho các bạn tạo từ 1blog của nước ngoài về cách tạo chữ hình khối 3D, nếu bạn nào đã từng làm việc trên phần mềm Photoshop thì việc hiểu điều đó tôi nghĩ sẽ ko còn khó khăn nhiều, cho dù bạn có dịch được tiếng anh hay không dịch được tiếng anh.

tạo chữ 3D photoshop 

Tôi cũng đã từng làm thử rồi và thực sự tôi thấy chúng rất hiệu quả.

Hy vọng tất cả chúng ta khi xem bài này sẽ hiểu được cách làm việc của Photoshop về 3D.

Nếu các bạn quan tâm mời các bạn xem đoạn VIDEO CLIP dưới đây nhé, nếu VIDEO Load chậm thì bạn hãy kiên nhẫn đợi chờ đợi như chúng ta đợi bạn gái đi chợ vậy ^_^ .

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
Submit Comment