Stand Frame (Giá để tài liệu)

Giá để brochure, catalogue

Giá để brochure, catalogue

Giá để brochure, Catalogue (gấp xếp được, chất liệu hợp kim nhôm, gỗ).
Có thể bỏ vào vali nhôm nhỏ đẹp, gọn gàng xinh sắn, vận chuyển đi lại dễ dàng, không bị hư hại.
Sử dụng lâu dài, dùng trong EVENT rất phù hợp.
Mã hàng ASC - 0074.

Đọc thêm...
 

Giá để Catalogue

Giá để Catalogue

Giá để Catalogue, brochure (gấp xếp được, chất liệu hợp kim nhôm, nhựa ).
Có thể bỏ vào vali nhôm nhỏ đẹp, xinh sắn vận chuyển đi lại dễ dàng, không bị hư hại.
Sử dụng lâu dài, dùng trong EVENT rất phù hợp.

Mã hàng ASC - 0075

Đọc thêm...