Vẽ hình quả táo

Ngày nay với photoshop chúng ta có thể vẽ hình không kém hình vector mà chất lượng độ phân giải   không hề ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hình ảnh. Layer Style .

thiết kế logo

Layer mới gọi lại vùng chọn tròn , vẫn còn 2 mẫu màu trên , vào Filter - Render - Clouds -> ok .. lại vào Filter - Distort - Spherize -> ok .. Blending Mode cho Hard Light ..

thiết kế logo

Layer mới dùng Brush tạo những chấm trắng nhỏ .. vào Filter - Blur - Blur more , Blending Mode cho Overlay , Opacity 60 

thiết kế logo

Layer mới tạo hình Ellip nhỏ trắng , thêm Layer nữa hình Ellip nhỏ đen , nhấn giữ Alt click vào giữa chỗ tiếp giáp trên bảng Layer sẽ ẩn nữa vòng đen trong vòng tròn trắng ..

thiết kế logo

vòng đen cho Gaussian Blur = 15 , vòng trắng Blending Mode - Multiply .. xong dùng tẩy nhẹ , biên mền tẩy phần trên của vòng trắng đi 1 chút

thiết kế logo

Layer mới tạo hình lưỡi liềm trắng cho Gaussian Blur = 7 , Ctrl J nhân 2 Flip Vertical cho lên trên ..

thiết kế logo

Layer mới chọn Ellip Tool cho Feather 20 drag hình tròn tô màu vàng ..

thiết kế logo

Tương tự bước tạo hình lưỡi liềm trắng trên .. tạo thêm vài điểm bóng ..

thiết kế logo

thiết kế logo 

Cuối cùng tạo cuống & lá nữa là xong ..

thiết kế logo

Nguồn: dohoavn

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
Submit Comment