khắc phục lỗi trên khuôn mặt với photoshop dùng tool neat image

Trong bài này nếu chúng ta không có công cụ neat image cho photoshop thì chúng ta không thể làm việc với những thao tác dưới đây để làm việc được. Các bạn có thể vào đây để Dowload về..
và vào bài cách cài đặt neat image vào Photoshop trên filter - Photoshop để học cách cài Neat image
Trước hết chạy qua một lượt neat image, tớ để thông số là mặc định :

thiết kế logo

Trước hết chạy qua một lượt neat image, tớ để thông số là mặc định :

thiết kế logo

Sau đó dùng blur ( R ) tẩy một vài vết ko như ý và làm mịn những chỗ bị sharp và vỡ.

thiết kế photoshop

Tẩy dòng chữ ở dưới đi nếu mình ... ko thích 4.gif :

thiết kế photoshop

Dùng burn ( O ) đánh lông mày đậm lên một xíu

thiết kế photoshop 

thiết kế photoshop


Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Email (For verification & Replies)
URL
Code   
Submit Comment